Brawlstore.net

Yükleniyor...

Kurumsal

Kullanım Sözleşmesi

ÜYE POLİTİKASI

Üye Politikası metni ile brawlstore.net'den hizmet alırken dikkat etmeniz gerekenleri ve uymanız gereken kuralları içermektedir. Siteyi kullanmanız veya hizmet almanız durumunda işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız. Aksi görüşte olmanız halinde lütfen brawlstore.net’i kullanmayı derhal bırakınız.

 

Işbu sözleşme brawlstore.net'den yararlanma şartları, üyeliğe ilişkin koşul ve şartlar ile sitede uygulanması gereken ve yasak olan davranışlar hakkında kullanıcıları bilgilendirmektedir. Kullanıcılar ise bu metne uyacaklarını taahhüt etmektedir.

 

brawlstore.net'i kullanmanızla birlikte işbu sözleşme metnini bununla birlikte KVKK Açık Rıza sözleşmemizi de kabul etmiş, Gizlilik Politikalarımızı da okuyarak onaylamış sayılmaktasınız.

 

brawlstore.net üyeleri ve misafir kullanıcılar kullanım esnasında sitede belirtilen tüm kurallara uyacağını peşinen kabul etmiş sayılmakta siteyi amacına uygun şekilde kullanacaklarını hukuka ve ahlaka aykırı işlemler gerçekleştirmeyeceklerinide beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadırlar.

 

Ürünler ve Hizmetler:

Nevi belirli ürün satışları,

Çark Çevirme hakkı satışı ,

Random Kasa ürünleri (Şans kasası),

Kampanya Ürünleri, şeklinde olup sözleşmede yer alan ürünlerde değişiklik yapma hakkı brawlstore.net uhdesinde saklıdır.

Alışverişe ilişkin esaslar:

Nevii Belirli Ürün Alımına İlişkin: Kullanıcı satin almaya konu ürünü almasıni takiben 1 iş günü içerisinde alım işlemi tamamlanacaktır. Işlemin tamamlanmasını müteakiben 24 saat içerisinde ortaya çıkması muhtemel (brawlstore.net kaynaklı olan) hatalara ilişkin brawlstore.net’in telafi hizmeti bulunmaktadır. Telafi hizmeti müşteri ile iletişime geçerek aynı değerdeki ürünlerin teklif ve kabulu ile geçekleştirilecektir. Müşterinin kendisine teklif edilen ürünlerden birisini seçme zorunluluğu bulunmakta olup 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un ilgili maddeleri gereği (Yazılım ürünlerinin iadesi ile yazılım ürünlerine ilişkin sipariş iptali sonrası para iadesi mümkün değildir.) müşteriye nakdi ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

 

Nevii Belirsiz (Çekiliş) Ürünlere İlişkin: Kullanıcılara sunulan bu hizmet rasgele seçim yapması belirlenen otomasyon sistemleri tarafından gerçekleştirilecek olup kullanıcının alım işleminin şansa bağlı olarak gerçekleşeceğini göz önünde bulundurarak işlemleri gerçekleştirmelidir. (Ürün dağıtımı ALgoritmik olarak belirlenmiş oranlar ile yapılmakta olup premium ürünlerin çıkma ihtimali müşterilerin alım yaptığı ücret miktarı ile doğru orantılı olarak bulunmakta eşit oranda alım yapanlar bakımından ise eşit şans buunmaktadır. Çekilişe ilişkin oranlar şirket politikalarımız gereği paylaşılamamakta olup oranlar hayatın olağan akışına uygun şekilde planlanmaktadır.). Söz konusu ürünlere ilişkin açık hata bulunmakta olan veya kullanılamaz durumda olmaları harici telafi mümkün olmayacaktır. Telafi gerekmesi durumunda ise işbu sözleşmenin 5-a maddesinde yer almakta olan iade ve iptal talevi ile teklif edilen ürünlerden seçmeye ilişkin hükümler uygulanacaktır. 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un ilgili maddeleri gereği nakdi iade gerçekleştirilmeyecek olup şans ürünü kura işleminin tamamlanmasından sonra müşterinin iptal hakkı bulunmamaktadır.

 

Kampanyalı Ürünlere İlişkin: Tek giriş yöntemi bulunan (Twitter, Google, Facebook gibi giriş sistemlerinden sadece birine ait bilgiler bulunmakta olup diğer türlü giriş hakkı bulunmamaktadır.) ürünler brawlstore.net olarak kampanyalı ürünler kategorisi altında satılmakta olup müşteri alımı gerçekleştirirken söz konusu hususu dikkate almalıdır. Alım işlemibi gerçekleştirmesini müteakiben ise giriş bilgilerini değiştirerek kendi güvenliğini sağlamakla da yükümlüdür. Aksi durumda brawlstore.net olarak herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.

 

Üyeler siteye giriş yaparak kullanıma başladıklarında tam ehliyetli, akli dengelerinin yerinde ve 18 yaşından büyük olduklarını da beyan etmiş sayılmaktadırlar. Söz konusu hususun aksi iddia edilemeyecek olup kullanıcının ya da yasal temsilcisinin gerçekleştirilen tüm işlemlerden şahsi sorumluluğu bulunmaktadır.

 

İstenilen ürünün müşteriye sağlanamaması durumunda ve müşteri’nin iade talep etmesi halinde müşteriye öncelikli olarak ikame ürünler teklif edilecek, işbu teklifin müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde ise iade süreci başlatılacak olup brawlstore.net’in sorumluluğunda bulunan iadeye ilişkin işlemler 5 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Banka ve diğer kurumlardan kaynaklanan gecikmelerden dolayı brawlstore.net’in sorumluluğu bulunmamakta olup süreç ilgili banka aracılığı ile müşteri tarafından takip edilecektir.)

 

Kullanıcılar brawlstore.net üzerinden yaptığı ve Canlı Destek üzerinden yaptığı görüşmelerde ırkçı, hakaret içeren ve aşağılayan konuşmalarda bulunmayacaklarını beyan eder. Aksi hareket edilmesi durumunda herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kullanıcı hesabının kısıtlanması hakkı brawlstore.net'de bulunmaktadır.

 

Promosyon ürünlerine ilişkin: brawlstore.net  kullanıcılarına promosyon ürünleri ve kodları dağıtma hakkında sahip olup işbu kodlara ilişkin süre ile sınırlandırma, son kullanım tarihi belirleme ve miktar belirleme hakkı tamamen brawlstore.net de bulunmaktadır.

 

brawlstore.net sunduğu her türlü hizmeti kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkına haizdir. İşbu durumun gerçeklemesi halinde kullanıcıların tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

 

brawlstore.net fiyat ve ürün politikalarına ilişkin tüm düzenleme ve belirleme haklarını kendinde saklı tutmakta olup herhangi bir bildirimde bulunmadan söz konusu değişiklikleri yapma hakkına haizdir.

 

Fikri ve Sinai haklara ilişkin brawlstore.net de yer almakta olan tüm fikir ve sanat ürünleri yazılımlar site teması ve diğer ürünlerin tasarım ve kullanım hakkı brawlstore.net yetkililerinde bulunmaktadır. Işbu hakkın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde yasal yollara başvurulacak ve ortaya çıkan tüm zararlar sorumlu kullanıcı/misafirlerden tazmin edilecektir.

 

Üyeler üye olma esnasında brawlstore.net'e sunmuş olduğu bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekte aksi durumda ortaya çıkacak tüm sorunlara ilişkin şahısları bakımından sorumlu olduklarını kabul etmektedirler.

 

Üyeler hesapları ile gerçekleştirilen işlemlerden şahsen sorumlu olup hesapları 3. kişilere vermeleri halinde gerçekleşecek tüm hukuki prosedürlerden de şahsen sorumlu olacaklardır.

 

Üyelerin hesap şifreleri, kullanıcı adları ve diğer kişisel bilgilerine ilişkin işbu şifre ve bilgilerin 3. kişilerden gizlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkacak zararlardan brawlstore.net sorumlu değildir.

 

Gecikmelerden doğan zararlar bakımından brawlstore.net’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından olası bir gecikmenin bildirilmesi durumunda brawlstore.net  söz konusu durumun çözülmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.

 

Alış işlemleri 3. parti uygulamalar aracılığı ile yapılacak olup müşterinin alışverişi onaylaması halinde brawlstore.net direkt olarak ödeme ekranına yönlendirecek ödemenin söz konusu sayfa aracılığıyla başarılı şekilde gerçekleşmesini müteakiben alışveriş işlemi tamamlanmış sayılacaktır. (Müşteri siparişi tamamlanmış sayılıp brawlstore.net kendi yükümlülüklerini 2 iş günü içerisinde tamamlayacaktır.)

 

Yetkili mahkemeler:brawlstore.net nezdinde yapılan işlemler sebebi ile doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Kocaeli mahkemeleri olup eksik hükümlerde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri sırası ile uygulanacaktır.